top of page
_A090174.jpg

VANTAANKOSKI

Vantaankoski virtaa Vantaanjoessa, noin 17 kilometriä jokisuulta.  Pituutta koskella on noin 300 ja pudotuskorkeutta 6,5 metriä.


Vantaankoski on koko Suomen suosituimpia kalastuspaikkoja. Alueelle kohdistuukin vuosittain 14 993 pyyntivuorokauden suuruinen kalastuspaine.

_DSC1866.jpg

ALUEEN HISTORIAA

Koski on esihistoriallinen liikenteen solmukohta, myllypaikka ja koko Vantaan kaupungin synnyinsija. Vantaanjoen muodostaman vesireitin lisäksi kosken yli on kulkenut Kuninkaantie jo vuosisatojen ajan. Alueen historiasta voi lukea enemmän Vantaan kaupungin sivuilta.

Vilkkaan liikenteen ansiosta kosken rannalla on toiminut aikoinaan myös kestikievari. Nykyisin kestikievarin virkaa toimittaa kosken rannalla vanhan Dahlforsin Viilatehtaan tiloissa toimiva ravintola Kuninkaan Lohet.

_A090126.jpg

VANHA MYLLYPATO


​Koskella on sijainnut aikanaan useita myllyjä, joista vanhan viilatehtaan toimintaan liittynyt mylly ja myllypato ovat vielä nähtävissä. Yli satavuotias matala myllypato on osittain purettu Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän Vantaankosken kalataloudellisen kunnostuksen aikana vuonna 1998. Purkamisen lisäksi padon yhteyteen rakennettiin kalatie ja koskeen kunnostettiin lohikaloille sopivia elin- ja lisääntymisalueita.


Koskea on kunnostettu lisäsoraistuksilla Vantaan kaupungin toimesta myös vuosina 2016 ja 2019. Katso alta arkistokuvia vuoden 1998 kunnostuksesta.

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

Osittain puretun myllypadon kalatien nykykunnosta on esitetty epäilyjä ja pelkona on, että kalat eivät kykene nousemaan korkean virtaaman aikaan padon ohitse. Tämän vuoksi myös Vantaan kaupunki on linjannut selvittävänsä kalojen nousuedellytyksien parantamista tulevaisuudessa.

 

Padon vaikutusta kalojen nousuun pyritään selvittämään hankkeessa sijoittamalla alueelle vähintään yksi automaattinen loggeriasema vuosina 2020, 2021 ja 2022. Vuonna 2022 hankkeessa yritetään saada tietoa osittain puretun padon vaikutuksesta meritaimenten nousuun.

_A090150.jpg
bottom of page