top of page
_A090250.jpg

TIKKURILANKOSKI

Tikkurilankoski sijaitsee Vantaalla Keravanjoessa aivan Tikkurilan juna-aseman vieressä. Koski on ollut padottuna keskiajalta saakka. Nykyinen vernissatehtaan voimalaitospato valmistui 1912–1913.

Pato purettiin osittain kesällä 2019. Voit lukea padon purusta lisää Dam Removal Europen artikkelista (englanniksi). Padon purun yhteydessä myös koko jokivarsi uudistetaan osana Tikkurilan keskusta-alueen kehittämistä. Voit lukea jokivarren kehittämisestä täältä.

VANHA KALATIE

Tikkurilankoski kunnostettiin vuonna 1994, jolloin padon yhteyteen rakennettiin myös tekninen kalaporras.

Kalatien toimivuudesta oli paljon epäilyjä, mutta asiaa ei koskaan selvitetty tarkemmin. Lopulta patomuuriin avaamisen myötä kalatie jäi kuivaksi.

Tikkurila (4).jpg

KUNNOSTETTU KOSKEN NISKA

Padon purun yhteydessä Tikkurilankosken niskalle lisättiin runsaasti kutusoraa ja kosken niskalla on sittemmin näkynyt runsaasti kutevia meritaimenia.

 

Katso Miikka Pulliaisen upea video padon purusta ja kutevista taimenista YouTube:sta.

 

Vuonna 2020 myös yksi radiolähettimellä merkittyistä meritaimenista kuti Tikkurilankosken niskan soraikoille.

_A090188.jpg

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

Tikkurilankosken rannalla sijaitsevan Vernissa-tehtaan tiloihin sijoitetaan vuosina 2020-2022 automaattinen kuunteluasema, joka tallentaa tiedon Tikkurilankoskeen ja sen yläpuolelle Keravanjokeen nousevista lähettimellä varustetuista kaloista.

bottom of page