IMG_20180814_184340.jpg

MYLLYKOSKI

Vantaanjoessa, noin 47 km jokisuusta ylävirtaan sijaitsevaan Nurmijärven Myllykosken alueeseen kuuluu yhteensä viisi suvantojen erottamaa koskialuetta. Ylimpänä sijaitsee Pikkukoski, josta alaspäin siirryttäessä sijaitsevat Vuohenpäänkoski, Tamppikoski, Niittukoski, varsinainen Myllykoski ja alavirrassa sijaitseva Kiskoski. Pudotuskorkeutta koko koskialueella on noin 14 metriä, josta varsinaisen Myllykosken alueella noin 11 metriä.  Koko koski- ja virtajaksolla on pituutta noin kaksi kilometriä.

Ylväästi kohiseva Myllykoski on vaikuttava luontonähtävyys, jonka maisemat liittyvät myös Aleksis Kiven teoksiin. Myllykoski onkin yksi Vantaanjoen suosituimpia koskipaikkoja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien sekä upean luonnon vuoksi. Kosken varrella kulkevat Koskikara-luontopolku, puulajipolku ja Seitsemän veljeksen vaellusreitti.

IMG_20180814_184627.jpg

PADON PURKU JA KOSKEN KUNNOSTUS

Myllykosken partaalla tiedetään olleen useita myllyjä jo 1500-luvulta lähtien ja voimalaitos vuodesta 1920. Kalankulkua estänyt pato purettiin vuonna 1982 ja virtaa ennallistettiin kaivinkonein vuosina 1986–1987. Katso arkistokuvat padosta alapuolelta.


Myllykosken alueella on tehty kalataloudellinen kunnostus vuonna 1997, jolloin luotiin lohikalojen lisääntymisalueita ja uoman pohjaa muokattiin kalojen nousun mahdollistamiseksi.

VHVSY:n jokitalkkarit ovat laatineet Myllykosken alueelle täydennyskunnostussuunnitelman, jonka toteuttamiseksi on haettu rahoitusta vuodelle 2021.

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

Myllykoski on merkittävä meritaimenen lisääntymisalue, minkä vuoksi alueen alaosalle sijoitetaan vuosina 2020, 2023 ja 2024 automaattinen vastaanotinasema, joka tallentaa tiedon alueelle nousevista lähetinkaloista.