top of page
Myllykoski kansikuva22.jpg

MYLLYKOSKI

Vantaanjoessa, noin 47 km jokisuusta ylävirtaan sijaitsevan Nurmijärven Myllykosken alueeseen kuuluu yhteensä viisi suvantojen erottamaa koskialuetta. Ylimpänä sijaitsee Pikkukoski, josta alaspäin siirryttäessä sijaitsevat Vuohenpäänkoski, Tamppikoski, Niittukoski, varsinainen Myllykoski ja alavirrassa sijaitseva Kiskoski. Pudotuskorkeutta koko koskialueella on noin 14 metriä, josta varsinaisen Myllykosken alueella noin 11 metriä.  Koko koski- ja virtajaksolla on pituutta noin kaksi kilometriä.

Ylväästi kohiseva Myllykoski on vaikuttava luontonähtävyys, jonka maisemat liittyvät myös Aleksis Kiven teoksiin. Myllykoski onkin yksi Vantaanjoen suosituimpia koskipaikkoja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien sekä upean luonnon vuoksi. Kosken varrella kulkevat Koskikara-luontopolku, puulajipolku ja Seitsemän veljeksen vaellusreitti.

DJI_0436-HDR.jpg

PADON PURKU JA KOSKEN KUNNOSTUS

Myllykosken eli Myllymäenkosken partaalla tiedetään olleen useita myllyjä jo 1500-luvulta lähtien. Kosken alaosalla sijaitsi Nurmijärven Sähkön vesivoimalaitos vuodesta 1920 vuoteen 1982 asti, jolloin laitos purettiin. Sähkön tuotanto lopetettiin 1970.

 

Myllykosken alueella on tehty kalataloudellinen kunnostus vuonna 1997 silloisen Uudenmaan TE-keskuksen toimesta. Kunnostuksessa luotiin lohikalojen lisääntymisalueita ja uoman pohjaa muokattiin kalojen nousun mahdollistamiseksi. Kunnostuksen yhteydessä nousuesteenä toiminut pato purettiin vuonna 1996.

VHVSY:n jokitalkkarit ovat laatineet Myllykosken alueelle täydennyskunnostussuunnitelman, jonka toteutus on aloitettu vuonna 2021.

Katso arkistokuvat padosta alapuolelta. Puretun padon alapuolinen jyrkkä koski on nykyiselläkään haastava noustava, etenkin pienille ja heikosti uiville kaloille.

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

Myllykoski on merkittävä meritaimenen lisääntymisalue, minkä vuoksi alueen alaosalle sijoitetaan vuosina 2020-2022 automaattinen vastaanotinasema, joka tallentaa tiedon alueelle nousevista lähetinkaloista. 

bottom of page