top of page
Kaitarannankoski ja pato 2022

KAITARANNANKOSKI JA HAARAJOEN MYLLY

Järvenpään Haarajoella, 37 kilometriä merestä, sijaitsee yksi vesistön viimeisistä vesimyllyistä, joka on ollut paikoillaan Keravanjoessa vuodesta 1697 lähtien. Vesioikeuden luvalla voimalaitoksen pato on toiminut vuodesta 1838.

 

Myllypato estää täysin kalojen nousun Keravanjoen latvoille ja Ohkolanjokeen. Alapuolinen koskialue, Kaitarannankoski, on aikoinaan perattu ja soveltuu nykyisellään huonosti lohikalojen lisääntymisalueeksi. Kaitarannankoski on 60 metriä pitkä, pudotusta on yhteensä neljä metriä.

Haarajoen mylly ilmakuva 2022

ODOTETTU PURKUPÄÄTÖS

Myllypadon purkamista on suunniteltu vuosikymmeniä, mutta purusta on vasta hiljattain päästy sopimukseen. Tilalle on suunnitteilla pohjapato ja luonnonmukainen kalatie, joka liittää Keravanjoen yläosan meriyhteyteen.

Lisäksi koskiympäristö kunnostetaan paremmin soveltuvaksi kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi. Purkutyön arvioitiin alkavan kesällä kesällä 2022, mutta hanke ei ole vielä edennyt vesiluvitukseen asti. Hankkeen etenemisestä voi lukea tarkemmin Järvenpään kaupungin sivuilta.

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

Hankkeessa seurataan Kaitarannankoskeen nousevia akustisia- ja radiolähetinkaloja myllyrakennuksen sisälle asennetun automaattisen kuunteluaseman avulla vuosina 2020-2022. Samalla tuotetaan tietoa vuoden 2021 Kellokosken ylisiirron jälkeisestä kalojen alasvaelluksesta.

Puinen turbiinikanava ja välppä 2022
bottom of page