_A160091-HDR.jpg

KAITARANNANKOSKI JA HAARAJOEN MYLLY

Järvenpään Haarajoella, 37 kilometriä merestä, sijaitsee yksi vesistön viimeisistä vesimyllyistä, joka on ollut paikoillaan Keravanjoessa vuodesta 1697 lähtien. Vesioikeuden luvalla voimalaitoksen pato on toiminut vuodesta 1838.

 

Myllypato estää täysin kalojen nousun Keravanjoen latvoille ja Ohkolanjokeen. Alapuolinen koskialue, Kaitarannankoski, on aikoinaan perattu ja soveltuu nykyisellään huonosti lohikalojen lisääntymisalueeksi. Kaitarannankoski on 60 metriä pitkä, pudotusta on yhteensä neljä metriä.

Kuva 445.jpg

ODOTETTU PURKUPÄÄTÖS

Myllypadon purkamista on suunniteltu vuosikymmeniä, mutta purusta on vasta hiljattain päästy sopimukseen. Tilalle on suunnitteilla pohjapato ja luonnonmukainen kalatie, joka liittää Keravanjoen yläosan meriyhteyteen.

Lisäksi koskiympäristö kunnostetaan paremmin soveltuvaksi kalojen lisääntymis- ja elinalueeksi. Työt alkavat näillä näkymin kesällä 2022. Hankkeen etenemisestä voi lukea tarkemmin Järvenpään kaupungin sivuilta.

HANKKEEN TOIMENPITEET ALUEELLA

Hankkeessa seurataan Kaitarannankoskeen nousevia radiolähetinkaloja myllyrakennuksen sisälle asennetun automaattisen kuunteluaseman avulla vuosina 2020, 2023 ja 2024. Mikäli padolle asti nousevia meritaimenia ei havaita, siirretään syksyllä 2023 puretun padon alapuolelle radiolähettimillä merkittyjä taimenia, jotta padon nousukelpoisuus saadaan varmistettua.

Lemmenlaakso.jpg