_9219463-Edit.jpg

RADIOLÄHETIN-
SEURANTA

_9219457-Edit.jpg

KALOJEN MERKINTÄ

Radiolähettimellä merkintää varten kalat pyydetään Vanhankaupunginkosken suvannolta joko verkolla (taimenet) tai lippohaavilla (siiat). Verkkoa koetaan aktiivisesti ja kalat siirretään nopeasti sumppuun odottamaan merkintää. Kun sumppuun on saatu tarvittava määrä kaloja, ne nukutetaan yksi kerrallaan merkinnän ajaksi. Itse radiolähetin kiinnitetään kalan selkään viemällä metallivaijeri onton neulan avulla kalan selän lihasten läpi (kuvassa). Samalla kalasta kirjataan ylös pituus ja paino.

AUTOMAATTINEN SEURANTA

Merkittyjen kalojen liikkeitä seurataan automaattisten kuunteluasemien, eli loggerien avulla. Loggerit tallentavat kaloihin kiinnitettyjen radiolähettimien signaalin automaattisesti. 

 

Tutkimuskysymyksistä riippuen loggereita sijoitellaan hieman eri tavalla eri vuosina. Vuonna 2020 loggereita sijoitettiin Vanhankaupunginkoskelle (yht. 5 kpl), Longinojalle, Tikkurilankoskelle, Vantaankoskelle, Myllykoskelle, Nukarinkoskelle ja Kaitarannankoskelle. Vanhankaupunginkosken itähaaraan liittyvät selvitykset ovat hankkeessa keskeisessä roolissa, minkä vuoksi alueelle sijoitetaan useita loggereita.

Muiden alueiden loggereiden tuottaman tiedon avulla kalojen liikkeitä vesistöalueella kyetään seuraamaan ja havaintojen perusteella voidaan päätellä, missä kalat todennäköisesti kutevat.

Kuvassa saunarakennuksen seinään kiinnitetty loggerin antenni.

IMG_20200910_141640516.jpg
_A020160 (2).JPG

KÄSIN PAIKANTAMINEN

Automaattisten loggeriasemien keräämien havaintojen lisäksi merkittyjen kalojen tarkat sijainnit uomassa ja lopulta myös kutupaikat selvitetään kannettavan radiovastaanottimen avulla.

 

Lisäksi kannettavan vastaanottimen avulla pyritään etsimään merkittyjä kaloja alueilta, joissa ei ole automaattisia loggeriasemia, kuten esimerkiksi sivujoista ja -puroista. Loggereiden tuottamat havainnot auttavat kuitenkin rajaamaan, mistä päin vesistöä mitäkin kalayksilöä kannattaa ryhtyä etsimään.

_A020112.jpg

KALALASKURI

RIVERWATCHER-KALALASKURI

Riverwatcher-kalalaskuri on infrapunatekniikkaan perustuva kalalaskuri, joka asetetaan tyypillisesti teknisen kalatien valetulle suuaukolle, kuten viereisessä kuvassa. Laskuri tallentaa läpiuivan kalan sivuprofiilin, jonka perusteella kalat täytyy tunnistaa yksitellen. Laskurin avulla on mahdollista laskea ylä- ja alavirtaan uivien kalojen lukumäärät.

Kalalaskuria käytetään hankkeessa vuonna 2021 Keravanjoen Kirkonkylänkoskessa. Tavoitteena on selvittää koskeen vuonna 1988 valmistuneen teknisen kalatien toimivuus ja laskea Keravanjokeen nousevien taimenten kokonaismäärä.

Vaki-kalalaskuri.jpg
_A090609.jpg

VIDEOKAMERA

Videokameran avulla pyritään videoimaan ja laskemaan Kirkonkylänkosken padon yli hyppäävät kalat. Lisäksi videoaineisto tuottaa tietoa padon yli hyppäävien kalojen onnistumisprosentista. Tätä tietoa voidaan verrata kalalaskurin tuottamaan aineistoon, jolloin saadaan hyvä kokonaiskäsitys padon vaikutuksesta kalojen nousuun.