LEHDISTÖTIEDOTTEET

VANTAANJOELLA JA KERAVANJOELLA TUTKITAAN TAIMENEN JA SIIAN NOUSUA

14.9.2020

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on käynnistänyt syksyllä 2020 uuden tutkimushankkeen, jossa seurataan meritaimenen ja siian vaelluskäyttäytymistä kolmena syk-synä kaloihin kiinnitettävien radiolähettimien avulla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalata-louspalvelut ovat myöntäneet hankkeelle Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän NOUSU-ohjelman mukaisen rahoituksen.

Tikkurila (6).jpg

TIEDOTE KALASTAJILLE JA KUDUN TARKKAILIJOILLE

10.9.2020

Mikäli saat saaliiksi lähettimellä merkityn kalan, kirjoita muistiin lähettimessä näkyvä numerokoodi ja ilmoita havainnosta tutkijalle.

_9219463-Edit.jpg