top of page
Kirkonkylänkoskella liikkujat huomio!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.2021

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry yhdessä Kala- ja vesitutkimus Oy:n kanssa toteuttavat Keravanjoen Kirkonkylänkoskella meritaimenten nousuvaellustutkimusta. Tutkimuksessa pyritään laskemaan kaikki padon ylittävät taimenet videoimalla padon harjaa.


Kalojen laskenta ei onnistu, mikäli näkymä padolle on estynyt. Tämän vuoksi pyydämme ihmisiävälttämään pitkäaikaista oleskelua padon harjan kohdalla.

 

Oleskelu padon alavirran puolella ei häiritse tutkimusta.

Lisätietoja tutkimuksesta löydät täältä. Kalojen nousumääriä voit seurata täällä.

bottom of page