top of page
Vuoden 2020 tutkimusasetelma

Vuoden 2020 syksyn tutkimuksen keskiössä oli Vanhankaupunginkoski ja erityisesti sen itähaara. Syksyn selvitysten päätavoitteena oli kerätä aineistoa itähaaran nousukelpoisuudesta ennen suunniteltuja kunnostustöitä.

Kenttätöiden alussa Vanhankaupunginkosken suvannosta pyydettiin yhteensä 39 taimenta ja 1 lohi, jotka merkittiin radiolähettimillä.

Selvitystä varten Vanhankaupunginkosken alueelle asetettiin yhteensä 5 loggeria, jotka rekisteröivät automaattisesti alueella liikkuvien lähetinkalojen liikkeet. Loggereista kolme sijaitsi veden alla ja ne keräsivät tarkkaa tietoa kalojen käyttämästä reitistä itähaaran sisällä. Kaksi muuta loggeria seurasivat  kalojen liikkeitä länsihaaran padon alla ja Kuninkaan saaren ympäristössä yleisesti.

Vanhankaupunginkosken lisäksi loggereita asennettiin Longinojaan, Vantaankoskeen, Myllykoskeen, Nukarinkoskeen sekä Kervanjokeen Tikkurilankoskeen ja Kaitarannankoskeen. Loggereiden tuottamien havaintojen ja maastossa liikkuen tehtyjen käsipaikannusten avulla jokeen nousseiden meritaimenten kutupaikat pystyttiin selvittämään.

Kenttäkauden päätteeksi Vanhankaupunginkosken suvannosta pyydettiin 10 siikaa, joiden liikkeitä suvannossa ja kosken alapuolella seurattiin marraskuun ajan.

Hankealueen kartta_korjattu virta-alueil
bottom of page