top of page
Kirkonkylänkosken nousujamäärät 2021

Meritaimenen kutuvaellusta tutkittiin Keravanjoessa ja VHVSY laski yhdessä Kala- ja vesitutkimus Oy:n tutkijoiden kanssa jokeen nousevia kaloja joen alaosalla Kirkonkylänkoskella.

17.5.2021

Vuoden 2021 tutkimuksen tuloksista laadittu raportti ja tiedote hankeen sivuille.

13.4.2021

Tarkistettu koko aineisto (12.08.-02.11.2021)

Kalalaskuri seuranta päättynyt 29.10.2021 pitkään jatkuneen sameuden vuoksi.

Keravanjoen virtaama ja jokiveden lämpötila.

Tietolähde: Hertta-järjestelmä (Hanalan mittausasema, Q) ja Kala- ja vesitutkimus Oy.

Päivittyvä taulukko
Taulukkoon lisätään tietoja sitä mukaan, kun videoaineisto saadaan käsitelyä.

Häiriöt:

8/6/2021-12/9/2021 Laitteistossa jatkuvia häiriöitä 13.9. asti, jolloin seurannassa näkyi kaloja heti. On siis todennäköistä, että kaloja on jo noussut aiemmin.

13/9/2021 07:07:10 - 07:17:20 näkymä padolle estynyt


20/9/2021-21/9/2021 Laskuri oli poissa toiminnasta ilkivallan vuoksi.

27/9-28/9/2021 Kameran näkymä estynyt liki koko valoisan ajan

29/9/2021 Katkoksia kuvassa ennen laitteiston kaatumista seuraavana päivänä

30/9-4/10/2021 Kamera poissa käytöstä laitevian vuoksi.

 

21/10/2021 Kalalaskurin toiminta estynyt veden sameuden vuoksi

25/10/2021 Kalalaskurin toiminta estynyt ilkivallan vuoksi

29/10/2021 Kalallaskurin toiminta  edelleen estynyt veden sameuden vuoksi. Seuranta lopetettaan vuoden 2021 osalta.


 

bottom of page