Kirkonkylänkosken nousujamäärät 2021

Meritaimenen kutuvaellus on käynnissä Keravanjoessa ja VHVSY laskee yhdessä Kala- ja vesitutkimus Oy:n tutkijoiden kanssa jokeen nousevia kaloja joen alaosalla Kirkonkylänkoskella.

 

Kalatien kautta nouseiden kalojen määrät pyritään päivittämään kahdesti viikossa. Padon yli hypänneiden kalojen määrä päivitetään sitä mukaa kun videoaineisto saadaan käsiteltyä.

15.10.2021

Tarkistettu 12.9.2021 koko vrk.

Keravanjoen virtaama ja jokiveden lämpötila.

Tietolähde: Hertta-järjestelmä (Hanalan mittausasema, Q) ja Kala- ja vesitutkimus Oy.

Päivittyvä taulukko
Taulukkoon lisätään tietoja sitä mukaan, kun videoaineisto saadaan käsitelyä.

Häiriöt:

8/6/2021-12/9/2021 Laitteistossa jatkuvia häiriöitä 13.9. asti, jolloin seurannassa näkyi kaloja heti. On siis todennäköoistä, että kaloja on jo noussut aiemmin.

13/9/2021 07:07:10 - 07:17:20 näkymä padolle estynyt


20/9/2021-21/9/2021 Laskuri oli poissa toiminnasta ilkivallan vuoksi.

27/9-28/9/2021 Kameran näkymä estynyt liki koko valoisan ajan

 

30/9-4/10/2021 Kamera poissa käytöstä laitevian vuoksi.