Kirkonkylänkosken nousujamäärät 2021

Meritaimenen kutuvaellus on käynnissä Keravanjoessa ja VHVSY laskee yhdessä Kala- ja vesitutkimus Oy:n tutkijoiden kanssa jokeen nousevia kaloja joen alaosalla Kirkonkylänkoskella.

 

Kalatien kautta nouseiden kalojen määrät pyritään päivittämään kahdesti viikossa. Padon yli hypänneiden kalojen määrä päivitetään sitä mukaa kun videoaineisto saadaan käsiteltyä.

Etusivun kuvaajassa esitetään tiedot kalalaskurin käyttööntotosta alkaen (13.9.2021 klo 13:21 -->).

09.12.2021

Tarkistettu aikaväli 12.09.-29.10.2021

Kalalaskuri seuranta päättynyt 29.10.2021 pitkään jatkuneen sameuden vuoksi.

Keravanjoen virtaama ja jokiveden lämpötila.

Tietolähde: Hertta-järjestelmä (Hanalan mittausasema, Q) ja Kala- ja vesitutkimus Oy.

Päivittyvä taulukko
Taulukkoon lisätään tietoja sitä mukaan, kun videoaineisto saadaan käsitelyä.

Häiriöt:

8/6/2021-12/9/2021 Laitteistossa jatkuvia häiriöitä 13.9. asti, jolloin seurannassa näkyi kaloja heti. On siis todennäköoistä, että kaloja on jo noussut aiemmin.

13/9/2021 07:07:10 - 07:17:20 näkymä padolle estynyt


20/9/2021-21/9/2021 Laskuri oli poissa toiminnasta ilkivallan vuoksi.

27/9-28/9/2021 Kameran näkymä estynyt liki koko valoisan ajan

29/9/2021 Katkoksia kuvassa ennen laitteiston kaatumista seuraavana päivänä

30/9-4/10/2021 Kamera poissa käytöstä laitevian vuoksi.

 

21/10/2021 Kalalaskurin toiminta estynyt veden sameuden vuoksi

25/10/2021 Kalalaskurin toiminta estynyt ilkivallan vuoksi

29/10/2021 Kalallaskurin toiminta  edelleen estynyt veden sameuden vuoksi. Seuranta lopetettaan vuoden 2021 osalta.